14 May 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Bà Rịa thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 đợt I năm 2020 (danh sách đính kèm):

 

Tài liệu: