Ban lãnh đạo bệnh viện

Phó giám đốc phụ trách khối Ngoại, Cận Lâm Sàng, Quản lý chất lượng, Trang thiết bị Y tế và kiêm nhiệm trưởng khoa Dịch vụ.

Giám đốc bệnh viện, phụ trách mọi hoạt động của bệnh viện

Phó giám đốc phụ trách khối Cấp cứu, Nội, Dinh Dưỡng và phụ trách tổng thể các vấn đề chuyên môn của bệnh viện

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Trưởng phòng Điều dưỡng

 

Trưởng phòng Hành chánh quản trị

Trưởng phòng Công Nghệ Thông Tin

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Phụ trách phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Phụ trách Phòng Công tác Xã Hội

Trưởng khoa Dược

Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Trưởng khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Trưởng khoa Xét Nghiệm

Trưởng khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Trưởng khoa Phụ Sản

Trưởng khoa Nhi

Trưởng khoa Cấp Cứu Tổng Hợp

Trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực & Chống Độc

Trưởng khoa Phẫu Thuật Gây Mê & Hồi Sức

Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp

Phụ trách Khoa Ngoại Thần kinh

Trưởng khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình

Trưởng khoa Ung Bướu và kiêm nhiệm trưởng khoa Giải Phẫu Bệnh.

Trưởng khoa Nội Tổng hợp

Trưởng khoa Nội Tim Mạch Lão học

Trưởng khoa Răng Hàm Mặt

Phụ trách khoa Tai Mũi Họng

Q. Trưởng khoa Phục Hồi Chức Năng

Trưởng khoa Y Dược Cổ truyền

Trưởng khoa Khám bệnh

Quản lý Khu Dịch vụ Tầng 15

Phụ trách Khoa Lọc máu

Phụ trách Khoa Truyền Nhiễm

Phụ trách Khoa Thần Kinh