7 January 2017

THỜI GIAN LÀM VIỆC

-       Đăng ký khám bệnh: Buổi sáng từ 6g30-11g, buổi chiều từ 13g-16h15.

-       Khám bệnh: Buổi sáng từ 7g-11g30, buổi chiều từ 13g30-17h.

 Ghi chú:

+ Khám ngoại TK: Thứ 2 , thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

+ Khám sức khỏe: Thứ 2 , thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần.

+ Khám tim mạch: Thứ 3, thứ 6 hàng tuần.