Bộ Y tế ra thông báo đề nghị tất cả cá nhân từng có mặt ở TP Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2020 đến ngày 29/7/2020 cần khẩn trương thực hiện các việc sau:

Chiều 29-7, Bộ Y tế đưa ra các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hình mới. Theo đó người dân cần:

Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện nhiều ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.

Ngày 8/9 Bệnh viện Bà Rịa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Khí máu động mạch: Chỉ định, chẩn đoán và điều trị”.

Ngày 7/7, Bệnh viện Bà Rịa đã tổ chức buổi chia tay cán bộ về hưu là BS.CK1 Nguyễn Thị Ngọc Hương, khoa Khám bệnh.

Trang