12 February 2020

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), ngày 07/02/2020 Bệnh viện Bà Rịa long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh An – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Lực Điền phụ trách công tác đảng vụ Sở y tế, và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, đại diện ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên và tất cả đảng viên trong Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Bà Rịa.

Đại hội đã báo cáo những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tổ chức bầu cử 7 đồng chí vào Ban chấp hành ĐBBP Bệnh viện Bà Rịa nhiệm kỳ 2020-2025 và 48 đồng chí tham dự đại hội Đảng ủy Sở Y tế.

Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Bà Rịa kế thừa của Chi bộ Bệnh viện Bà Rịa là một tổ chức cơ sở Đảng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Y tế, Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Bà Rịa hiện có 187 đảng viên gồm 140 chính thức, 47 dự bị. Là tổ chức Đảng thuộc cấp cơ sở dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Y tế. ĐBBP được giao nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cấp trên, đó là “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trong tỉnh.           

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội Đồng Nhân Dân, UBND, Đảng ủy khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong mọi lĩnh vực hoạt động của bệnh viện, trong Ban giám đốc và các phòng chức năng. Tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, cán bộ, viên chức, người lao động được phát huy và giữ gìn tạo ra sự thống nhất cao trong các phong trào phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐBBP và đảng bộ cấp trên. Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn vững mạnh, thực hiện tốt vai trò của mình là yếu tố quan trọng góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp làm việc giữa Cấp ủy - Chính quyền - Công đoàn và Chi đoàn. Tập thể cán bộ, đảng viên, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, công chức, viên chức đoàn kết, ổn định tư tưởng chính trị, chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thường xuyên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bệnh viện.

Phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ban hành và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Đảng bộ, quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Nghị quyết của Đảng bộ trên cơ sở định hướng về lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ của cơ quan. Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và các đoàn thể của Bệnh viện.

Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống; nâng cao lòng tự hào dân tộc của đảng viên và quần chúng.

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, trong đó đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện việc mở rộng dân chủ, công khai trong các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng bộ.

Hàng năm phải tiến hành rà soát, bổ sung tiêu chí đạo đức học tập và làm theo “Tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cho phù hợp với từng vị trí công tác, để làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá đảng viên hàng năm.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có chính sách thu hút, ưu đãi người có trình độ cao, trong đó quan tâm đến cán bộ trẻ, nhất là cán bộ đảng viên nữ. Tiếp tục thực hiện đề án  Bệnh viện Văn minh – Thân thiện – Hiện đại giai đoạn 2 và duy trì bệnh viện xanh- sạch -đẹp – không khói thuốc lá. Đặc biệt đào tạo các chuyên ngành để tiếp cận các trang thiết bị hiện đại, đồng thời quan tâm chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, các hoạt động văn nghệ, thể thao và các phong trào thi đua khác nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong cơ quan.

Một số hình ảnh Đại hội:

Văn nghệ chào mừng

Công đoàn cơ sở, Chi hội điều dưỡng đến tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phần bầu cử tại Đại hội

Ra mắt ban chấp hành ĐBBP mới nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh Đại hội