8 June 2020

Bệnh viện Bà Rịa thông báo các thí sinh có tên trong danh sách sau đã trúng tuyển viên chức năm 2020 (Đính kèm danh sách trúng tuyển):

Đề nghị người trúng tuyển có tên trong danh sách nêu trên,trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Bà Rịa xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí trúng tuyển để hoàn thiện hồ sơ cá nhân người trúng tuyển theo quy định trước khi Bệnh viện tiến hành ký hợp đồng làm việc, hồ sơ (02 bộ) gồm có:

  • Bản sơ yếu lý lịch tự  thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 06 tháng )
  • Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;
  • Bản sao hộ khẩu thường trú;
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa ( gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cần phải  được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng do theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ – BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhân văn bằng của người Việt Nam do cơ  sở giáo dục nước ngoài cấp;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT – BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
  • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
  • Đối với các thí sinh có quá trình công tác trước đó phù hợp với vị trí dự tuyển, chức danh nghề nghiệp yêu cầu nộp các bản sao hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động, phù lục hợp đồng, Quyết định bổ nhiệm, Quyết  định nâng lương, sổ bảo hiểm xã hội (đầy đủ thông tin quá trình công tác), Quyết định nghỉ việc của cơ quan cũ;
  • 02 hình 3 x 4;

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7giờ 30 phút ngày 15/06/2020 đến ngày 23/06/2020

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bà Rịa, số 686, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mọi thắc mắc liên hệ: CN.Trần Thị Song Thao, Phòng Tổ chức cán bộ , điện thoại: 02543.742314, số nội bộ: 703050

Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc không đến nộp hồ sơ theo thời gian quy định như trên hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì giám đốc Bệnh viện giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bệnh viện Bà Rịa thông báo đến các thí sinh được biết.

 

Tài liệu: