14 December 2017

Tôi là Đặng Nhân, kính tặng bệnh viện Bà Rịa bài thơ do tôi tự sáng tác để cảm ơn các y bác sĩ, điều dưỡng đã điều trị cho tôi.

Đính kèm: