Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vớ y khoa với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) với nội dung cụ thể như sau:

    Căn cứ Thông tư 22 /2023/TT-BYT của Bộ y tế ngày 17 tháng 11 năm 2023

    Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp ;

    Căn cứ công văn 3949/SYT-KHTC ngày 17/11/2023 của Sở Y tế V/v triển khai

    Thông tư số 21/2023/TT-BYT và Thông tư 22/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế

    Sáng 18/11, Bệnh viện Bà Rịa tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 27 năm 2023.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Bà Rịa tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 27.

    Sáng 17/11, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood trao tặng 30 máy lọc nước (tổng trị giá 246 triệu đồng) cho Bệnh viện Bà Rịa.

Bà Trần Thị Lệ, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood trao bảng tượng trưng 30 máy lọc nước cho Bệnh viện Bà Rịa.

Trang