Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp (sau đây gọi là Nhà Thầu) có
đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào
giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:
1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ xét nghiệm.
2. Nội dung chào giá: cung cấp dịch vụ xét nghiệm (theo danh mục đính kèm).
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
4. Loại hợp đồng: trọn gói hoặc theo đơn giá cố định.

            Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt dự án bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2023;

           Căn cứ Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựán Bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2023;

- Nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong Tháng 6 - Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đề tháng hành động: "CHẤM DỨT BẠO LỰC VUN ĐẮP YÊU THƯƠNG"

Thời gian triển khai tháng hành động từ ngày 01/6/2024  đến ngày 30/6/2024

Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng của cơ thể

Sáng ngày 17/5/2024 tại bệnh viện Bà Rịa đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn giữa bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và bệnh viện Bà Rịa.

Đại diện đoàn bệnh viện Ung Bướu TP.HCM có TS. BS Diệp Bảo Tuấn – Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách điều hành - trưởng đoàn cùng các chuyên gia, các Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, giải phẫu bệnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế có BS CKII Trần Ngọc Triệu – Phó Giám đốc SYT tỉnh BRVT

         Bệnh viện Bà Rịa kính mời Qúy Đơn vị Thẩm định giá tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán mua sắm vật dụng chăm sóc bệnh nhân năm 2024 vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

         1.  Tên dự toán: mua săm vật dụng chăm sóc bệnh nhân năm 2024

         2.  Danh mục đề nghị Thẩm định giá: theo danh mục đính kèm.

        Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu mua sắm vật dụng chăm sóc bệnh nhân năm 2024 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

              Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu bảo trì hệ thống ĐHKK năm 2024 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (theo danh mục) về Bệnh viện, cụ thể như sau:
             1. Tên dự toán: Bảo trì hệ thống ĐHKK năm 2024.
             2. Số lượng : 01
             3. Nội dung chào giá: Theo hạng mục đính kém.
            4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
            5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

           Bệnh viện Bà Rịa kính mời Qúy Đơn vị Thẩm định giá tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện Thẩm định giá các hạng mục thuộc dự toán Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2025 vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:
          1. Tên dự toán: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2025
          2. Danh mục đề nghị Thẩm định giá: Theo danh mục đính kèm.
          3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
          4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Trang