Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp bao nilon sinh học đựng chất thải năm 2024 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Bao nilon sinh học đựng chất thải năm 2024.

 2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025-2026 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

   Bệnh viện Bà Rịa kính mời Quý Công ty, Đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2024 vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2024.

2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.

3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh BR-VT.

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán Sửa chữa thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

   Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may trang phục nhân viên dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế năm 2024 - đợt 1 với nội dung cụ thể như sau:

    Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may trang phục nhân viên  năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Về việc mời thầu gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc  cổ truyền)

Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-BVBR ngày 18/10/2023 của Bệnh viện Bà Rịa về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc  cổ truyền);

Trang