Thời gian vừa qua, Bệnh viện Bà Rịa đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng của các đơn vị, công ty đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên.