Lãnh đạo bệnh viện

Trưởng khoa phòng

Trưởng phòng Công Nghệ Thông Tin

Trưởng phòng Hành chánh quản trị

Trưởng phòng Điều dưỡng

 

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Phụ trách Phòng Công tác Xã Hội

Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Trưởng khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Trưởng khoa Xét Nghiệm

Trưởng khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Trưởng khoa Phụ Sản

Trưởng khoa Nhi

Trưởng khoa Cấp Cứu Tổng Hợp

Trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực & Chống Độc

Trưởng khoa Phẫu Thuật Gây Mê & Hồi Sức

Phụ trách Khoa Ngoại Thần kinh

Trưởng khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình

Trưởng khoa Ung Bướu và kiêm nhiệm trưởng khoa Giải Phẫu Bệnh.

Trưởng khoa Nội Tổng hợp

Trưởng khoa Nội Tim Mạch Lão học

Trưởng khoa Y Dược Cổ truyền

Quản lý Khu Dịch vụ Tầng 15

Phụ trách Khoa Lọc máu

Phụ trách Khoa Truyền Nhiễm

Phụ trách Khoa Thần Kinh