Bệnh viện Bà Rịa thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, trong có có 45 thí sinh trúng tuyển:

- Bác sĩ hạng III: 09

- Dược sĩ hạng III: 02

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc có nhu cầu đăng ký tuyển dụng. Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 cụ thể như sau:

Nhu cầu tuyển dụng gồm 67 chỉ tiêu, trong đó:

- Bác sĩ hạng III: 09 chỉ tiêu

- Dược sĩ hạng III: 02 chỉ tiêu

- Dược sĩ hạng IV: 02 chỉ tiêu

- Hộ sinh hạng IV: 04 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng III: 13 chỉ tiêu

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc có nhu cầu đăng ký tuyển dụng. Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: gồm 78 chỉ tiêu/ 11 vị trí chức danh cụ thể như sau:

1. Chức danh Bác sĩ hạng III: 30 chỉ tiêu

2. Chức danh Hộ sinh hạng III: 06 chỉ tiêu

3. Chức danh Hộ sinh hạng IV: 05 chỉ tiêu

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

Thông báo kết quả dự kiến xét tuyển viên chức đợt I năm 2018

Trang