Quy trình khám chữa bệnh

7 January 2017

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

 ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH  KHÔNG CÓ THẺ BHYT

Bước 1: Đăng ký khám.

-          Người bệnh lấy số thứ tự Đăng ký khám tại “Máy bấm số tự động”  

-          Khi được mời số thứ tự , người bệnh đến  “ cửa đăng ký khám bệnh”

và nhận thông tin Bàn khám (đối tượng ưu tiên được hướng dẫn đăng ký trước).

-          Người bệnh đóng tiền khám bệnh tại cửa số 1 hoặc 2.

Bước 2: Khám bệnh.

Đăng kí nhận RSS - Quy trình