7 February 2018

Người bệnh Bùi Hữu Luy nằm điều trị tại phòng 5.06 khoa Ngoại thần kinh. Người bệnh phẫu thuật mổ cột sống, nằm điều trị 03 tuần vết mổ lành và sức khỏe đã ổn định. Người bệnh gửi lời cảm ơn và khen ngợi BS Thiện, ĐD Đức, ĐD Bình khoa ngoại thần kinh đã có tinh thần, thái độ phục vụ tốt, tận tình điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh

Đính kèm: