14 December 2018

Người bệnh Lê Thị Huyền Trang có lời khen BS Trần Thị Mỹ Diện (Khoa Khám bệnh) và BS Nguyễn Xuân Quỳnh (Khoa Nội Tim mạch lão học): 

"Tôi đã tới khám bệnh và nằm viện ở đây, tôi nhận thấy bác sĩ có lương tâm và khám điều trị rất giỏi, tiếp đón bệnh nhân vui vẻ, cho thuốc hay:

Bác sĩ Trần Thị Mỹ Diện - Nội Tổng hợp 4

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh phòng 3 lầu 14

Kính xin ban lãnh đạo biểu dương"

Ngày 29/11/2018

Đính kèm: