Bệnh viện Bà Rịa ban hành Quy trình báo động đỏ nội viện - đa chấn thương

25 September 2023

Nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu người bệnh nội viện nhanh, hiệu quả.

Thống nhất, cụ thể hóa trách nhiệm và các bước cần thực hiện khi báo động đỏ nội viện cho tất cả những bộ phận liên quan.

Khẩn trương hồi sức tích cực chuyên sâu đối với những trường hợp diễn biến xấu đột ngột, đe dọa tính mạng người bệnh, cần sự trợ giúp và can thiệp khẩn cấp.

Đăng kí nhận RSS - https://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202309/khi-benh-vien-kich-hoat-bao-dong-do-991094/index.htm