16 November 2023

   Theo Thông tư 13, Thông tư 14 của Bộ Y tế, nay Bệnh viện Bà Rịa thông báo công khai các danh mục giá viện phí đến Quý bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân.

Tài liệu đính kèm: