31 January 2020

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

Nhu cầu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu cụ thể như sau:

– Bác sĩ (hạng III): 60 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y (hạng III): 06 chỉ tiêu

– Hộ sinh (hạng III): 03 chỉ tiêu

– Dược sĩ (hạng III): 03 chỉ tiêu

– Điều dưỡng (hạng III): 17 chỉ tiêu

– Điều dưỡng (hạng IV): 8 chỉ tiêu

– Hộ sinh (hạng IV): 05 chỉ tiêu

– Quản trị viên hệ thống hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Y sĩ (hạng IV): 02 chỉ tiêu.

– Dinh dưỡng (hạng III) hoặc chuyên viên: 01 chỉ tiêu.

– Công tác xã hội viên (hạng III): 01 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 02 chỉ tiêu.

– Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng và tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại các file đính kèm dưới đây:

Tags: 

Tài liệu đính kèm: