10 July 2024

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 30/3/2024 của Sở Y tế về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 trong ngành y tế. Nhằm đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội; tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của Viên chức và Người lao động; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

Chiều ngày 10/7/2024, Bệnh viện Bà Rịa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 cho toàn thể CBVC, Người lao động Bệnh viện Bà Rịa.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên là Cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Đ/c Thượng tá Ngô Văn Thúy – Phó trưởng phòng tham mưu và Đ/c Thiếu tá Nguyễn Thành Trung – Cán bộ phòng tham mưu đã triển khai 02 nội dung: Tuyên truyền phổ biến Giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và Tuyên truyền Luật an ninh mạng và phương pháp nhận diện các thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: