2 April 2024

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
 1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bà Rịa.
 2. Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 hình thức sau đây:
 • Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau:
 • Người nhận: CN. Thái Minh Điền
 • Số điện thoại: 0902.805.279
 • Địa chỉ:  Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ - MÃ HỒ SƠ – TÊN DỰ TOÁN” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.
 • Trường hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc hoặc dẫn đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem như Bệnh viện không nhận được báo giá.
 • Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) vào email vttbyt.bvbr@gmail.com.
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 14h00 ngày 02 tháng 04 năm 2024 đến 17h00 ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 240 ngày, kể từ ngày báo giá.
 1. Nội dung yêu cầu báo giá:
 1. Tên dự toán: Dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế năm 2024 (Mã hồ sơ: RC2400000207)
 2. Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèmphụ lục yêu cầu.
 3. Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Bà Rịa, 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến Quý III năm 2024
 5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 • Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định hoặc trọn gói
 • Tạm ứng: Không.
 • Điều khoản thanh toán: 60 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (nhưng thời hạn hoàn thành hợp đồng không trễ hơn 30/11/2024).
 1. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu.
 2. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu, không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét)
 • Dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế: mẫu BVBR-BGDV1402
 • Linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế: mẫu BVBR-BGTB1403
 1. Hồ sơ kèm theo báo giá: giấy phép đăng ký kinh doanh, công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế, tài liệu về hàng hóa chào giá, giấy ủy quyền.

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.333 (Kỹ sư Đặng Khắc Thái Định – Phòng Vật tư thiết bị y tế)

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm: