10 July 2024

        Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói bảo trì hệ thống Xử lý nước thải trong 01 tháng dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (theo danh mục) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

  1. Tên dự toán:Bảo trì hệ thống Xử lý nước thải trong 01 tháng.
  2. Số lượng: 01
  3. Nội dung chào giá: Theo hạng mục đính kèm
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  5. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  6. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
  7. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Tối thiểu 10 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ chào giá.
  8. Yêu cầu về giá chào: Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế
  9. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá:

a. Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời chào giá tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa (https://benhvienbaria.com), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm:

- Thông báo mời chào giá;

- Hạng mục bảo trì hệ thống XNLT trong 01 tháng (đính kèm danh mục)

- Biểu mẫu chào giá dành cho nhà thầu;

b. Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị nhà thầu gửi hồ sơ giá bằng  hình thức sau đây:

+ Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) và hàng mẫu về Phòng Hành Chính Quản Trị,  Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau đây:

+ Người nhận: Phạm Thanh Nam

+ Số điện thoại: 0912.379.377

+ Địa chỉ: Phòng Hành Chính Quản Trị, khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

+ Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XLNT TRONG 01 THÁNG” và “TÊN NHÀ THẦU”. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.

             - Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá: Từ thời điểm đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa đến hết 16h30 ngày 20/07/2024.

-  Đề nghị Nhà thầu thực hiện chào giá theo thông tin được hướng dẫn tại file “Hướng dẫn nhà thầu báo giá” và các yêu cầu nhập giữ liệu được chú thích tại các biểu mẫu. Các hồ sơ không đúng theo yêu cầu được xem như không hợp lệ.

- Ưu tiên nhà thầu đã có kinh nghiệm về bảo trì hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ Johkasou của Nhật với công suất tương đương của Bệnh viện. Nhà thầu trước khi gửi báo giá phải đến nơi khảo sát hiện trạng đánh giá tình trạng hoạt động hệ thống XLNT của Bệnh viện Bà Rịa và đưa ra giải pháp kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng hệ thống. Thời gian khảo sát kể từ ngày đăng tải trên trang thông tin điện tử của bệnh viện đến ngày 20/07/2024.

10. Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.318 hoặc 0912.379.377 KS.Phạm Thanh Nam.

Trân trọng./-

Tài liệu đính kèm: