5 June 2024

             Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu mua bộ đón bé chào đời năm 2024 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

             1. Tên dự toán: Mua bộ đón bé chào đời năm 2024.

             2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

6. Hiệu lực hồ sơ chào  giá: Tối thiểu 9 tháng kể từ ngày phát hành hồ sơ chào giá.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu

8. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá:

a. Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời chào giá tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa (https://benhvienbaria.com), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm:

- Thông báo mời chào giá;

- Danh mục mời chào giá;

- Biểu mẫu chào giá dành cho nhà thầu;

b. Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị nhà thầu gửi hồ sơ giá bằng  hình thức sau đây:

+ Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) và hàng mẫu về Phòng Hành Chính Quản Trị,  Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau đây:

+ Người nhận: Tô Thị Hoàng Oanh

+ Số điện thoại: 0568.989.252

+ Địa chỉ: Phòng Hành Chính Quản Trị, khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

+ Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “ BÁO GIÁ BỘ ĐÓN BÉ CHÀO ĐỜI  NĂM 2024” và “TÊN NHÀ THẦU”. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.

- Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá : Từ thời điểm đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa đến 14h00 ngày 14 / 06 /2024.

-  Đề nghị nhà thầu thực hiện chào giá theo thông tin được hướng dẫn tại file “Hướng dẫn nhà thầu báo giá” và các yêu cầu nhập giữ liệu được chú thích tại các biểu mẫu. Các hồ sơ không đúng theo yêu cầu được xem như không hợp lệ.

9. Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.318 hoặc 0568.989.252 (CN. Tô Thị Hoàng Oanh - Phòng Hành Chính Quản Trị).

Rất mong được sự quan tâm của các nhà thầu.

             Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: