1 April 2024

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu:
 1. Tên đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Bà Rịa.
 2. Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 3. Cách thức tiếp nhận: đề nghị Nhà thầu gửi thư ngỏ bằng cả 2 hình thức sau đây:
 • Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau:
 • Người nhận: CN. Thái Minh Điền
 • Số điện thoại: 0902.805.279
 • Địa chỉ:  Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ - MÃ HỒ SƠ – TÊN DỰ TOÁN” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.
 • Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) vào email vttbyt.bvbr@gmail.com.
 1. Thời hạn tiếp nhận: từ 14h00 ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến 14h00 ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Các hồ sơ nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Nội dung yêu cầu Thẩm định giá:
 1. Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024.
 2. Danh mục đề nghị Thẩm định giá: theo danh mục đính kèm và phụ lục
 3. Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Bà Rịa, 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 4. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2024
 5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 • Loại hợp đồng: trọn gói hoặc theo đơn giá cố định.
 • Tạm ứng: Không.
 • Điều khoản thanh toán: 60 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 1. Yêu cầu về biểu giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định.
 2. Yêu cầu về chứng thư thẩm định giá
 • Chứng thư được lập theo Luật giá;
 • Có báo cáo thẩm định giá;
 • Có các tài liệu thực hiện quá trình thẩm định giá;
 • Có biện luận về giá thẩm định, lý do đưa ra giá thẩm định;
 • Giá thẩm định phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát hành chứng thư thẩm định giá và điều kiện thương mại tại Bà Rịa Vũng Tàu;
 • Giá thẩm định phù hợp với Luật Đấu thầu 22/2023/QH15.

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.333 (Kỹ sư Đặng Khắc Thái Định – Phòng Vật tư thiết bị y tế)

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm: