7 September 2023

Kính gửi Các đơn vị Thẩm định giá (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thẩm định giá thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn qua đường tiêu hóa năm 2023, tham gia chào giá dịch vụ thẩm định các hàng hóa sau đây:

1.Tên dự toán:Cung cấp thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn qua đường tiêu hóa năm 2023.

2.Nội dung thẩm định giá: Theo danh mục đính kèm.

3.Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 15 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

4.Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

5.Yêu cầu về giá thẩm định: đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu.

6.Nếu các doanh nghiệp thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực và bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau đây:

+ Người nhận: Trần Thị Thu Hà.

+ Số điện thoại: 0909.815.601

+ Địa chỉ: Khoa Dinh Dưỡng, Khu Nhà E, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

   - Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá: Từ thời điểm đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa đến 14h00 ngày 18/09/2023.

Rất mong được sự quan tâm của các nhà thầu.

 

Trân trọng./.