5 June 2024

                 Bệnh viện Bà Rịa kính mời Qúy Đơn vị Thẩm định giá tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán Mua bộ đón bé chào đời năm 2024 vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

               1. Tên dự toán: Mua bộ đón bé chào đời năm 2024

               2. Danh mục đề nghị Thẩm định giá: theo danh mục đính kèm.

               3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

               4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

-      Loại hợp đồng: trọn gói.

-      Tạm ứng: Không.

-      Điều khoản thanh toán: 120 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

               5. Địa điểm thực hiện: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

               6. Hiệu lực hồ sơ chào  giá: Tối thiểu 09 tháng kể từ ngày phát hành hồ sơ chào giá.

                7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu.

                8. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá:

  a. Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời chào giá tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa (https://benhvienbaria.com), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm:

               - Thông báo mời chào giá;

               - Danh mục mời chào giá;

 b. Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị Đơn vị thẩm định gửi hồ sơ chào giá bằng hình thức sau:

+ Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Hành Chính Quản Trị, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau:

                           + Người nhận: CN. Tô Thị Hoàng Oanh

                            + Số điện thoại: 0568.989.252

                            + Địa chỉ:  Phòng Hành Chính Quản Trị, khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

                            + Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ – MUA BỘ ĐÓN BÉ CHÀO ĐỜI NĂM 2024” và “TÊN NHÀ THẦU”  Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ thời điểm đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa đến 14h00 ngày  14/06/2024.

- Các hồ sơ nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

9. Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.318 hoặc 0568.989.252 (CN. Tô Thị Hoàng Oanh - Phòng Hành Chính Quản Trị).

              Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.

               Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm: