10 July 2024

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm các linh kiện thay thế máy in và nạp mực năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau :

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
 1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bà Rịa.
 2. Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 3. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá:
 1. Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời chào giá tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa (https://benhvienbaria.com), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm:

- Thông báo mời chào giá;

- Danh mục mời chào giá.

b.  Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 hình thức sau đây:

 • Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Công nghệ Thông tin, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau:
 • Người nhận: KS. Tăng Thị Nhã Trúc
 • Số điện thoại: 0382.195.887
 • Địa chỉ:  Phòng Công nghệ Thông tin, Khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ  – TÊN DỰ TOÁN” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.
 • Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) vào email: cntt.bvbr@gmail.com.
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 07 năm 2024.
 2. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.
 1. Nội dung yêu cầu báo giá:
 1. Tên dự toán: Mua sắm các linh kiện thay thế máy in và nạp mực năm 2024-2025.
 2. Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm.
 3. Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Bà Rịa, 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 • Loại hợp đồng: trọn gói.
 • Tạm ứng: không.
 • Điều khoản thanh toán: 90 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 1. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu.
 2. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu sẽ không được xem xét)

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 0382.195.887(Kỹ sưTăng Thị Nhã Trúc – Phòng Công nghệ Thông tin). Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm: