12 October 2021

Sau khi tiếp nhận văn bản số 5394/SYT-NV ngày 01/10/2021 của Sở Y tế về việc phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 và phân cấp xét nghiệm chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, bệnh viện Bà Rịa tiến hành xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR Sars-CoV-2.

Theo đó, thời gian nhận mẫu, xử lí mẫu và trả kết quả được xây dựng như sau:

- Thời gian nhận mẫu: (Ngoài thời gian bên dưới vui lòng liên hệ trước với số điện thoại 0978705830 hoặc số nội bộ 702009)

  • Sáng: từ 07h00 đến 11h30
  • Chiều: từ 13h30 đến 17h00

- Thời gian xử lí mẫu:

  • Sáng : 08h00
  • Chiều: 14h00

- Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Đối với các khoa lâm sàng thuộc bệnh viện Bà Rịa:

  • Nhân viên xét nghiệm trực tiếp thông báo đến các khoa lâm sàng ngay khi có kết quả
  • Đối với mẫu xử lí trước 08h00: trả kết quả bản giấy từ 15h00 đến 16h00 cùng ngày
  • Đới với mẫu xử lí sau 08h00: trả kết quả bản giấy từ 09h00 đến 10h00 ngày hôm sau

+ Đối với các đơn vị khác:

  • Nhân viên xét nghiệm gửi văn bản thông báo và kết quả bằng file mềm (Excel, PDF) ngay khi có kết quả
  • Trả kết quả bản giấy từ 09h00 đến 10h00 ngày hôm sau

- Thời gian trả kết quả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ: trả kết quả bản giấy từ 11h00 ngày hôm sau.

 

 

Tài liệu: