30 May 2024

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu thực hiện Thẩm định giá các hàng hóa thuộc dự toán Mua sắm phụ kiện nuôi ăn tiêu hóa năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu:
 1. Tên đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Bà Rịa.
 2. Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 3. Cách thức tiếp nhận: đề nghị Nhà thầu gửi thư ngỏ bằng cả 2 hình thức sau đây:
 • Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau:
 • Người nhận: KS. Trần Thị Thu Hà
 • Số điện thoại: 0909.815.601
 • Địa chỉ:  Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ– TÊN DỰ TOÁN” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.
 1. Thời hạn tiếp nhận: từ 14h00 ngày 30  tháng 05 năm 2024 đến trước 09h00 ngày 10 tháng 06  năm 2024.

Các hồ sơ nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Nội dung yêu cầu Thẩm định giá:
 1. Tên dự toán: Mua sắm phụ kiện nuôi ăn tiêu hóa năm 2024
 2. Danh mục đề nghị Thẩm định giá: theo danh mục đính kèm.
 3. Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Bà Rịa, 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 4. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2024
 5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 • Loại hợp đồng: trọn gói hoặc theo đơn giá cố định.
 • Tạm ứng: Không.
 • Điều khoản thanh toán: 120 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 1. Yêu cầu về biểu giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định.

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 0909.815.601 (Kỹ sư Trần Thị Thu Hà – Khoa Dinh Dưỡng)

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm: