25 March 2023

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ MỜI CHÀO GIÁ

Sửa chữa thiết bị y tế năm 2023 – đợt 1

Bệnh viện Bà Rịa xin thông báo kết quả mời chào giá sửa chữa thiết bị y tế năm 2023 (đợt 1) cho các thông báo mời chào giá được phát hành từ 10h00 ngày 13/03/3023 đến 14h00 ngày 25/03/2023 như sau:

Các đơn vị, cá nhân nếu cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.333 hoặc 0902.805.279 (Cử Nhân Thái Minh Điền – Phòng Vật tư thiết bị y tế)

Trân trọng thông báo./.