27 May 2024

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp (sau đây gọi là Nhà Thầu) có
đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào
giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:
1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ xét nghiệm.
2. Nội dung chào giá: cung cấp dịch vụ xét nghiệm (theo danh mục đính kèm).
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
4. Loại hợp đồng: trọn gói hoặc theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long
Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
6. Hiệu lực hồ sơ chào giá: tối thiểu 120 ngày kể từ phát hành hồ sơ chào giá

01 bản báo giá có đầy đủ: chữ ký, con dấu đại điện pháp nhân, thời hạn
hiệu lực

01 hồ sơ năng lực của đơn vị chào giá
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo
luật định.
8. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá:
a. Các Nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời chào
giá tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa
(https://benhvienbaria.com), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm:

Thông báo mời chào giá;
Danh mục mời chào giá;
Biểu mẫu chào giá dành cho nhà thầu;
Hướng dẫn nhà thầu báo giá.
Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị Nhà thầu gửi hồ sơ chào giá, bản
giấy có đóng dấu về Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin
sau:

+ Người nhận: BS Đinh Thị Mai Hương
+ Số điện thoại: 0973.454.088

+ Địa chỉ: Khoa Xét nghiệm, Khu B, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn
Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ XÉT
NGHIỆM” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ thời điểm đăng tải trên trang thông tin
điện tử của Bệnh viện Bà Rịa đến hết ngày 22 tháng 05 năm 2024.
9. Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: BS Đinh Thị Mai
Hương - Số điện thoại: 0973.454.088
Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.
Trân trọng ./


 

Tài liệu đính kèm: