24 May 2023

Kính gửi: Các Doanh nghiệp Thẩm định giá

           Để có cơ sở trình cấp thẩm quyền về giá tài sản phục vụ công tác mua sắm thường xuyên, Bệnh viện Bà Rịa thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp thẩm định giá, nội dung đề nghị thẩm định giá như sau:

  1. Khối lượng công việc thẩm định giá: Theo danh mục đính kèm

          2. Hàng hóa thẩm định giá: mới 100%

3. Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 15 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

           Nếu các doanh nghiệp thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực và bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Bệnh viện Bà Rịa chậm nhất đến 15h00 ngày 01/6/2023.

          Gửi hồ sơ năng lực về Phòng Công nghệ Thông tin, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau đây:

                  + Người nhận: Tăng Thị Nhã Trúc.

+ Số điện thoại: 0382.195.887

+ Địa chỉ: Phòng Công nghệ Thông tin, khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

          Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa địa chỉ: (https://benhvienbaria.com), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: