6 July 2021

Bệnh viện Bà Rịa thông báo mời thầu gói thầu "Mua thuốc bổ sung năm 2021":

1. Tên thuốc:

                      - Generic

                      - Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

2. Hồ sơ thầu được phát hành miễn phí tại Khoa Dược - Bệnh viện Bà Rịa

3. Thời gian phát hành: Từ 08h00 ngày 07/7/2021 đến trước 08h00 ngày 15/7/2021 (giờ hành chánh)

4. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: 08h00 ngày 15/7/2021 (giờ hành chánh)

5. Thông tin chi tiết tại:

                      - Khoa Dược - Bệnh viện Bà Rịa. Số 686 đường Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

                      - Điện thoại: 02543.827647 / 02543.742315 / 02543.742338

6. Lưu ý:

                      - Đại diện nhà thầu khi đến nhận hồ sơ vui lòng mang theo giấy giới thiệu và ghi danh nhà thầu. 

                      - Đối với các đại diện ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi đến nhận và nộp hồ sơ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm Covid19 âm tính. Kết quả này có giá trị từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày xét nghiệm. 

                                      

 

Tài liệu: