17 January 2024

   Căn cứ Công văn số 2297/KSBT-AIDS ngày 29/12/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc cập nhật bảng kê khám chữa bệnh BHYT đối với bệnh nhân HIV/AIDS; Bệnh viện Bà Rịa hướng dẫn thanh toán các chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân HIV/AIDS như sau:
- Kinh phí cùng chi trả thuốc ARV nguồn đấu thầu tập trung: do Ngân sách địa phương hỗ trợ.
- Kinh phí cùng chi trả thuốc ARV nguồn đàm phán giá, xét nghiệm tải lượng vi rút HIV: do bệnh nhân tự chi trả.
- Kinh phí cùng chi trả xét nghiệm CD4: chờ phê duyệt của dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS
Thời gian thực hiện: từ ngày 1/1/2024.

Tags: