16 November 2023

    Bệnh viện Bà Rịa xin  thông báo công khai đến Quý bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân về việc công khai giá dịch vụ y tế áp dụng từ ngày 20/11/2023 như sau:

STT

Tên dịch vụ

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Thay băng vết thương hoặc mổ < 15cm trong điều trị nội trú (một vết thương)

Lần

60.000

2

Tắm Bệnh nhân tại giường

Lần

100.000

3

Cố định gãy xương đùi

Lần

300.000

4

Cố định gãy xương cẳng chân/ cẳng tay/ cánh tay

Lần

200.000

5

Cố định xương đòn

Lần

150.000

6

Chiếu đèn vàng da

Lần

100.000

7

Đo Monitor theo dõi < 4 giờ

Lần

50.000

8

Massage trẻ sơ sinh

Lần

50.000

9

 Làm thuốc âm đạo

Lần

30.000

10

Tắm bé

Lần

50.000

11

Đốt còi rốn

Lần

50.000