9 July 2021

Thực hiện Công văn số 3339/SYT-NV ngày 06/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 theo yêu cầu cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân khi có nhu cầu xét nghiệm đến bệnh viện theo lối Cổng số 5 - đường Kha Vạn Cân. 

Tiếp tục thực hiện theo quy trình:

Bước 1. Lấy số thứ tự/tờ khai báo y tế (thực hiện khai báo tại đây)

Bước 2. Đến khu tiếp nhận, nộp số thứ tự/giấy khai báo y tế và đóng tiền.

Bước 3. Đợi đến thứ tự lấy mẫu (sau khi được lấy mẫu, người dân đợi từ 5 đến 10 phút, nếu mẫu đạt tiếp tục thực hiện bước 4)

Bước 4. Nhận phiếu hẹn trả kết quả (sau khi nhận phiếu người dân di chuyển ra khỏi bệnh viện theo hướng Cổng số 5)

Bước 5. Nhận kết quả sau 02 tiếng tại Cổng số 5

Giá: 238.000 đồng / 1 lần xét nghiệm

 

                                    

Tài liệu: