23 May 2023

Mời giới thiệu hệ thống chụp cộng hưởng từ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI)

Để có thêm thông tin về các hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) đang có trên thị trường, Bệnh viện Bà Rịa trân trọng kính mời các đơn vị có quan tâm tham dự giới thiệu hệ thống này, thông tin cụ thể như sau:

Nội dung yêu cầu:

Sản phẩm giới thiệu: giới thiệu 02 hệ thống (nếu có) bao gồm: 01 hệ thống 1.5T và 01 hệ thống 3.0T (mã sản phẩm được công bố từ năm 2021 trở lại đây và đã được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế);

Yêu cầu nội dung trình bày: giới thiệu về tính năng, công nghệ, thông số kỹ thuật, ứng dụng, điều kiện hoạt động và lắp đặt, chi phí vận hành của sản phẩm trình bày, trong trường hợp đơn vị giới thiệu cả 2 hệ thống 1.5T và 3.0T thì đề nghị trình bày thêm nội dung so sánh 2 hệ thống.

Thời gian giới thiệu: từ 01/06/2023 đến 15/06/2023 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau khi nhận được đề nghị của các đơn vị)

Các đơn vị có quan tâm đề nghị gửi thư ngỏ theo mẫu và các tài liệu liên quan bằng cả 2 hình thức sau:

Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau:

  • Phòng Văn thư – Khu hành chánh;
  • Địa chỉ: Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
  • Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “(Phòng VT-TBYT) Tham gia giới thiệu hệ thống chụp cộng hưởng từ”Tên đơn vị.

Hình thức 2: Gửi hồ sơ vào thư điện tử vttbyt.bvbr@gmail.com.

Thời gian nhận hồ sơ quan tâm từ ngày thông báo đến 10h00 ngày 31/05/2023.

Khi cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại 02543.742.333 (gặp KS. Định) hoặc thư điện tử vttbyt.bvbr@gmail.com.

Rất mong được sự quan tâm của các đơn vị.

Trân trọng ./.

Mẫu thư ngỏ: tải về

Thư mời

Tài liệu đính kèm: