11 November 2020

Nhân viên y tế là một trong số các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cúm cao nhất do thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh cúm và cũng là một trong những mắt xích liên quan đến việc lây truyền vi rút cúm sang nhóm bệnh nhân được họ chăm sóc và điều trị.

Theo Cục Y tế Dự phòng, cúm mùa là bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính, có thể xảy ra ở nhiều mức độ như đại dịch, dịch, dịch nhỏ địa phương và các trường hợp tản phát. Hàng năm, trên thế giới có khoảng 20-30% trẻ em và 5-10% người lớn mắc bệnh cúm; trung bình các vụ dịch cúm gây bệnh cho khoảng 500-800 triệu người/năm, trong đó khoảng 5 triệu trường hợp bị bệnh cúm nặng và 250.000 - 500.000 trường hợp tử vong. Việc hỗ trợ sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế được thực hiện theo Quyết định số 5553/QĐ-BYT ngày 25/11/ 2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại 24 tỉnh/thành phố năm 2020. Tất cả nhân viên Bệnh viện Bà Rịa được tiêm vắc xin cúm đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y Tế về tiêm chủng.

Trước tiêm ngừa, Bệnh viện đã tổ chức tập huấn về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng ngừa dịch cúm và hướng dẫn giám sát sau tiêm, giám sát chủ động sau tiêm chủng thông qua thư điện tử 07 ngày sau khi đã tiêm ngừa.

Tập huấn về tiêm ngừa cho tất cả nhân viên y tế tại Bệnh viện Bà Rịa

Chiến dịch tiêm phòng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Bà Rịa được thực hiện từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020.

Một số hình ảnh tiêm ngừa cúm tại Bệnh viện Bà Rịa: