13 May 2024

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu”  với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bà Rịa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Nguyễn Hồng Vân               Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Số điện thoại:  0906632789      

Địa chỉ Email: hongvankttbvbr@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tài chính – Kế toán, Bệnh viện Bà Rịa, 686 Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Nhận qua email: hongvankttbvbr@gmail.com

- Nhận qua Fax: 02543 828 118

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 14 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 16 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2024.

 

 

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu 

 - Hướng dẫn lựa chọn danh mục dịch vụ KBCB theo yêu cầu sẽ cung cấp;

- Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của từng dịch vụ KBCB theo yêu cầu;

- Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương, tiền công  đối với nhân lực trực tiếp, nhân công gián tiếp thực hiện dịch vụ KBCB theo yêu cầu;

- Hướng dẫn tính toán, phân bổ các yếu tố hình thành giá của các dịch vụ KBCB theo yêu cầu;

- Hướng dẫn xây dựng bảng xây dựng hình thành giá bán của từng dịch vụ KBCB theo yêu cầu;

- Hướng dẫn kê khai giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu;

 01

Dịch vụ 

Bệnh viện Bà Rịa 

 90 ngày