29 November 2023

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vớ y khoa với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
 1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bà Rịa.
 2. Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 hình thức sau đây:
 • Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau:
 • Người nhận: Dược sỹ Ân
 • Số điện thoại: 0909933132
 • Địa chỉ:  Nhà Thuốc Bệnh Viện, Nhà B, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ - MÃ HỒ SƠ – TÊN DỰ TOÁN” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY.
 • Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) vào email vttbyt.bvbr@gmail.com.
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 07h00 ngày 29 tháng 11 năm 2023 đến trước 07h00 ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
 1. Nội dung yêu cầu báo giá:
 1. Tên dự toán: Mua sắm vớ y khoa.
 2. Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm.
 3. Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Bà Rịa, 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 4. Thời gian giao hàng dự kiến: quý IV năm 2023
 5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 • Loại hợp đồng: trọn gói hoặc theo đơn giá cố định.
 • Tạm ứng: Không.
 • Điều khoản thanh toán: 90 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 1. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu.
 2. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu sẽ không được xem xét)

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.333 hoặc 0909933132 (Dược sỹ Ân – Nhà Thuốc Bệnh Viện)

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm: