“Chúng tôi tin tưởng tất cả sai sót, sự cố đều có thể được phòng ngừa và được kiểm soát cùng với sự giúp sức của các bạn. Do đó, chúng tôi mong sẽ không có sai lầm gây hại cho người bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe của Bệnh viện Bà Rịa sẽ ngày càng tốt hơn.”

– Giám đốc BS CKII. Nguyễn Văn Hương –