Từ nay đến năm 2025: Khó theo kịp việc nâng chuẩn nhân viên y tế lên trình độ cao đẳng

7 January 2017
Theo lộ trình của Bộ Y tế (tại Thông tư Liên tịch số 26/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ), từ nay đến năm 2025, các địa phương phải hoàn tất việc nâng chuẩn viên chức ngành y tế trình độ trung cấp lên cao đẳng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khó có thể theo kịp yêu cầu này với số lượng nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập có trình độ trung cấp đang chiếm phần đông.
Đăng kí nhận RSS - Học tập