Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10. Tri ân những người làm công tác Điều dưỡng, tận tình chăm sóc người bệnh.

26 October 2023

    Ngày Điều dưỡng Việt Nam hình thành trên cơ sở ra đời của Hội Điều dưỡng Việt Nam vào ngày 26/10/1990 nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Điều dưỡng trong hệ thống y tế Việt Nam.

Đăng kí nhận RSS - https://www.youtube.com/watch?v=tPa58RPu4BU