7 January 2017

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

 ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH  KHÔNG CÓ THẺ BHYT

Bước 1: Đăng ký khám.

-          Người bệnh lấy số thứ tự Đăng ký khám tại “Máy bấm số tự động”  

-          Khi được mời số thứ tự , người bệnh đến  “ cửa đăng ký khám bệnh”

và nhận thông tin Bàn khám (đối tượng ưu tiên được hướng dẫn đăng ký trước).

-          Người bệnh đóng tiền khám bệnh tại cửa số 1 hoặc 2.

Bước 2: Khám bệnh.

-          Khi được mời số thứ tự, người bệnh vào bàn khám  (đối tượng ưu tiên Thông tin người bệnh có màu đỏ và được xắp xếp khám ưu tiên).

-          Bác sỹ khám bệnh cho chỉ định CLS (nếu có) người bệnh mang tờ Chỉ định đến quầy “Thu viện phí ngoại trú”

Bước 3: Thanh toán viện phí.

-          Người bệnh nộp Chỉ định tại quầy  “Thu viện phí  ngoại trú” và được mời nộp tiền theo số thứ tự. Sau đó người bệnh mang chỉ định  đến các khoa: CĐHA, TDCN, XN…để thực hiện.

Bước 4: Nhận toa thuốc

-          Khi có kết quả CLS, người bệnh trở lại phòng khám để Khám bệnh.

+ Cấp toa về:  Bác sỹ kê toa cho người bệnh mua thuốc

+ Chuyển phòng khám: Người bệnh nhận STT  khám chuyên khoa mới.

+ Chuyển tuyến: Bác sỹ viết giấy chuyển tuyến, Người bệnh đến phòng “Chăm sóc khách hàng” để được hoàn tất thủ tục chuyển tuyến.

+ Nhập viện: Bác sỹ làm hồ sơ nhập viện, người bệnh được nhân viên đưa đến khoa điều trị .

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHÁM BỆNH

TỔ CHỨC CÁC BÀN KHÁM BỆNH 

       

THỜI GIAN LÀM VIỆC

     - Đăng ký khám bệnh: Buổi sáng từ 6g30-11g, buổi chiều từ 13g-16h15. Khám bệnh: Buổi sáng từ 7g-11g30, buổi chiều từ 13g30-17h.

Ghi chú:

+ Khám ngoại TK: Thứ 2 , thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

+ Khám sức khỏe: Thứ 2 , thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần.

+ Khám tim mạch: Thứ 3, thứ 6 hàng tuần.

 

Tags: