I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
1. Quá trình hình thành, phát triển Khoa Dược
          Khoa Dược được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Bà Rịa, qua nhiều năm hoạt động và phát triển, khoa Dược đã hoàn thành tốt vai trò bảo đảm cung ứng thuốc, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị, đồng thời đảm bảo công tác quản lý xuất nhập thuốc theo đúng quy định hiện hành.
          Trong những năm gần đây, khoa Dược còn từng bước đưa hoạt động thông tin thuốc trở thành một trong các hoạt động thường quy của khoa nhằm cung cấp những thông tin về thuốc một cách chính xác, hỗ trợ cho công tác điều trị của bác sĩ cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.
       2. Tình hình nhân sự, chuyên môn
Tổng số: 51 nhân viên, trong đó:
- 01: Thạc sĩ Dược học
- 01: Dược sĩ Chuyên khoa 1
- 07: Dược sĩ Đại học
- 41: Dược sĩ Trung học
- 01: Hộ Lý
       3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ Công đoàn Khoa Dược: 51 đoàn viên công đoàn (nữ: 42, nam: 09).
- Đảng viên Đảng CSVN: 10 đảng viên (nữ: 08, nam: 02).
- Đoàn Thanh niên CSHCM: 30 đoàn viên thanh niên.
 
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA DƯỢC
1. Lập kế hoạch cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn các loại thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa.
2. Thực hiện đấu thầu mua thuốc.
3. Bảo quản thuốc đúng tiêu chuẩn trước khi được sử dụng.
4. Kiểm tra theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lí trong toàn bệnh viện.
5. Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc. Tham mưu với Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc. (Thông qua hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị).
6. Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR).
7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
 
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- Đảm bảo cung ứng thuốc đạt chất lượng, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu điều trị. 
- Chuẩn hóa các quy trình hoạt động của khoa Dược theo quy trình quản lý chất lượng. 
- Triển khai công tác thông tin thuốc – dược lâm sàng trong bệnh viện.
- Tham gia nghiên cứu khoa học.
 
IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin thuốc cho bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân.
- Không ngừng hoàn thiện việc quản lý sử dụng thuốc an toàn, kinh tế và hiệu quả.
 
HÌNH ẢNH KHOA DƯỢC