KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax: số 686, Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Điện thoại: 064.3742329
- Quá trình thành lập và phát triển: Ngày 18/10/2000 BS Võ Văn Hùng nguyên Giám Đốc Bệnh viện Bà Rịa ký quyết định thành lập khoa mang tên: Khoa CHỐNG NHIỄM KHUẨN.
- Vào thời điểm này khoa có 12 nhân viên do BS Lê Trọng Huân làm trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng khoa là Y Sỹ Trần Thị Hơn. Hoạt động lúc bấy giờ chủ yếu hấp thanh trùng dụng cụ cho khoa PT-GMHS, khoa ngoại, khoa sản, khoa cấp cứu, giặt đồ vải 200-300kg/ngày, xử lý chất thải lỏng và rắn y tế 50-70kg/ngày.
- Năm 2001 BS Phạm Trung Thảo làm Trưởng khoa thay BS Lê Trọng Huân (về công tác tại phòng Bảo Hiểm Y Tế). Nhân sự 26 người, khoa thành lập thêm 2 tổ: Tổ giám sát (chủ yếu giám sát công việc tại khoa), tổ gòn gạc cắt xếp đóng gói hấp tiệt khuẩn và hoàn thành bảng giá cho từng sản phẩm.
- Tháng 8/2004 BS Phạm Trung Thảo đi học chuyên khoa cấp I  Nhiễm. Ngày 20/9/2004 BS Huỳnh Thị Thanh Thủy về nhận công tác với chức vụ quyền Trưởng khoa.
- Năm 2005 khoa CNK cùng phòng vi tính xây dựng trên mạng nhằm quản lý gòn gạc đồng thời cho các khoa nhận qua mạng. Đồ vải, dụng cụ của toàn bệnh viện được khoa CNK nhận về, xử lý giao trả lại cho các khoa sử dụng. Khoa dần dần đi vào hoạt động có hiệu quả. 
- Tháng 5 năm 2010 khoa có quyết định đổi tên thành khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn. Năm 2015 bệnh viện chuyển vào cơ sở mới, hiện tại khoa có 28 nhân viên chia thành 4 tổ hoạt động bao gồm: Tổ nhà giặt, Tổ xử lý chất thải, Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm và Tổ Giám sát.
- Tổ giám sát: được mở rộng và nâng cao chất lượng từ giám sát tại khoa đến giám sát tất cả các khoa trong bệnh viện đồng thời nội dung đi từ những công việc đơn giản như giám sát phân loại chất thải rắn đến, giám sát môi trường, giám sát vi sinh, giám sát việc tuân thủ thực hiện các quy trình thủ thuật của nhân viên cũng như giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện được tiến hành ngày chặt chẽ và hoàn thiện hơn.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý dụng cụ, đồ vải đồng thời xử lý, cung cấp đầy đủ dụng cụ, đồ vải cho các khoa.
- Quản lý chất thải, các yếu tố vi sinh môi trường.
- Giám sát việc thực hiện của nhân viên y tế về công tác kiêm soát nhiễm khuẩn như (quy trình rửa tay, các quy trình vô khuẩn khác).
- Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

STT

Đơn vị
Số lượng năm 2014
Số lượng năm 2015
Ghi chú
01
Tổ xử lý chất thải
- Xử lý chất thải lỏng
M3
97.880
126000
Tăng 28,7%
- Số lượng chất thải y tế
Kg
84.924
107.712
Tăng 26,8%
- Số lượng chất thải thông thường
Kg
252.387
449.808
Tăng 78,2%
02
Tổ Xử lý dụng cụ - Thanh trùng
- Nhận, hấp và giao dụng cụ cho các khoa
Bộ
186.916
232.075
Tăng 24%
04
Tổ giặt, ũi đồ vải
- Giao nhận đồ vải các khoa
Kg
364.402
481.650
Tăng 32%
  • Các chỉ tiêu đạt được:
1. Ngoài các chỉ tiêu đạt được như trên, khoa KSNK chủ động xây dựng, giám sát kiểm tra, đánh giá một số quy trình về KSNK nhằm phần nào phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện như:
- Xây dựng và áp dụng một số tiêu chí về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ và viêm phổi bệnh viện.
- Chủ động phát hiện những trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện và đưa ra kế hoạch khắc phục kịp thời.
- Có sự chuyển biến tích cực nhận thức của nhân viên trong công tác KSNK thông qua việc tuân thủ thực hiện các quy trình.
2. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
- Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
3. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể:
- Vận động toàn thể nhân viên không ngừng phấn đấu và đã đạt thành tích Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2013
Tập thể Lao động tiên tiến
2013, Sở Y Tế
2014
Tập thể Lao động tiên tiến
2014, Sở Y Tế
2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức
khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2013
Giấy khen
2013, Sở Y Tế
2014
Giấy khen
2014, Sở Y Tế
 
HÌNH ẢNH KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN