22 December 2020

Bệnh viện Bà Rịa xin thông báo: 
Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến liên hệ công tác và nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Bà Rịa triển khai khai báo y tế thông qua địa chỉ sau:

   Bước 1: Truy cập

          1. Internet ngoài bệnh viện theo đường linkhis.bariahospital.vn

          2. Internet nội bộ bệnh viện theo đường link//192.168.1.119 :9999

   Bước 2: Khai báo thông tin đầy đủ, trung thực theo yêu cầu trên trang web. 

   Bước 3: Click chọn I’m not a robot.

   Bước 4: Gửi tờ khai

Thông tin của anh/chị sẽ giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự).

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19!