GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHOA DINH DƯỠNG
 
I. TỔNG QUAN
          Khoa Dinh Dưỡng được thành lập từ năm 2003, đến nay tổng nhân sự khoa có 30 nhân viên. Trong đó: 01 bác sỹ trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa, 02 điều dưỡng tiết chế, 03 kỹ sư dinh dưỡng đại học, 02 cao đẳng công nghệ thực phẩm và 21 nhân viên phục vụ.
          Trong suốt thời gian qua, triển khai thông tư 07/2014/TT- BYT ngày 25/02/2014 và thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y Tế, khoa Dinh Dưỡng đã tích cực phục vụ ăn uống cho người bệnh góp phần trong công tác điều trị, với các hoạt động: Cung cấp suất ăn thường, suất ăn bệnh lý, dinh dưỡng qua ống thông, dinh dưỡng tĩnh mạch, dinh dưỡng bệnh nhân hậu phẫu, tư vấn dinh dưỡng, khám và hội chẩn bệnh nhân nặng cần hỗ trợ dinh dưỡng.
          Với đội ngũ nhân viên trong đó bác sỹ và kỹ sư được đào tạo các kiến thức về dinh dưỡng lâm sàng và kiến thức về chuyên ngành công nghệ thực phẩm. Hơn 15 năm hoạt động, cùng cở sở vật chất khoa đầy đủ, khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Bà Rịa sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho người bệnh trong công tác điều trị toàn diện, góp phần giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng bệnh viện, giảm tỉ lệ tử vong do suy dinh dưỡng, giảm thời gian nằm viện, qua đó nâng cao nhận thức của người bệnh về vai trò của dinh dưỡng trong điều trị bệnh.
 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo bệnh viện, khoa dinh dưỡng bao gồm các chức năng nhiệm vụ như sau:
- Thực hiện chế độ ăn cho bệnh nhân nằm viện phù hợp với từng loại bệnh lý.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nội, ngoại trú.
- Khám và hội chẩn dinh dưỡng đối với những bệnh nhân nặng.
- Nâng cao kiến thức cho nhân viên làm việc tại khoa (đào tạo tuyến trên).
- Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng.
 
HÌNH ẢNH KHOA DINH DƯỠNG