SƠ ĐỒ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
     
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
   
          Cùng với sự phát triển của Bệnh viện Bà Rịa. Phòng Tổ Chức Cán Bộ hoạt động chung với Phòng Y Vụ từ năm 1984 đến 1986. Năm 1987 đến năm 1997, phòng Tổ Chức Cán Bộ hoạt động chung với phòng Hành Chính Quản Trị. Đến năm 1998 Phòng Tổ Chức Cán Bộ được tách ra và hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo của giám đốc bệnh viện. Là Phòng nghiệp vụ, với những nhiệm vụ sau:
           - Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
           - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của công chức viên chức và người lao động trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
          Trong 27 năm qua, phòng Tổ chức Cán Bộ chỉ với 02 viên chức biên chế và 01 nhân viên nhân hợp đồng có trình độ thạc sỹ và đại học, được trang bị các máy tính, máy in thực hiện việc quản lý nhân lực, chế độ chính sách tiền lương qua việc lưu trữ dự liệu trên máy, sử dụng thành thạo máy vi tính, hoạt động có nề nếp, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
          Về thiết bị kỹ thuật: Hiện nay phòng có 03 máy vi tính và 02 máy in đáp ứng cho việc theo dõi quản lý hồ sơ cá nhân trên mạng vi tính, có hình ảnh, truy cập lý lịch và nắm một cách nhanh chóng các thông tin cá nhân.  
         Trong quá trình phát triển, phòng Tổ chức đã được tặng nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giấy khen của Sở y tế. Phấn khởi trước những thành tựu đạt được, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới Phòng Tổ chức Cán Bộ cần tiếp tục quan tâm rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên phòng vừa hồng, vừa chuyên, có năng lực. Cần tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, từng bước đầu tư sửa chữa phòng cho ngày thêm khang trang, sạch đẹp, nâng cấp thêm các trang thiết bị kỹ thụât để phục vụ cho các công tác của phòng ngày một tốt hơn.
            Cụ thể:
- Về nguồn lực: Tăng biên chế: 02 biên chế có trình độ đại học đúng chuyên ngành.
- Về đào tạo: Hàng năm các nhân viên của phòng đều được học bổ sung thêm kiến thức về tổ chức.
- Về cơ sở vật chất: Sắp xếp và bố trí phù hợp phòng làm việc khi vào cơ sở mới. Nâng cấp phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự, quản lý ngày giờ công …
 
HÌNH ẢNH PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ