SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
 
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
 
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
- Tiền thân của phòng Vật Tư Trang Thiết bị Y tế là tổ bảo trì trang thiết bị y tế được thành lập năm 1997 trực thuộc khoa Dược, với số lượng nhân sự là 03 người, trình độ chuyên môn: 01 trung cấp TBYT, 01 dược sĩ trung học, 01 sơ cấp TBYT. Sau đó tổ trang thiết bị này được chuyển về phòng KHTH quản lý.
- Ngày 15 tháng 12 năm 2004 giám đốc bệnh viện ra Quyết định số: 1375/QĐ-BV với số lượng nhân sự là 05 người, trong đó có 01 trưởng phòng, 04 nhân viên kỹ thuật.

 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lí tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
3. Tổ chức duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
5. Lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy, xấy dựng quy định vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.
6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào hồ sơ lí lịch máy.
7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy móc tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
8. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.
9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

III.  NHÂN SỰ
- Nhân sự gồm có: 14 người, trong đó có 01 kỹ sư kinh tế – Trưởng phòng, 02 kỹ sư kỹ thuật y sinh, 01 dược sĩ đại học, 03 dược sĩ trung học, 06 nhân viên kĩ thuật trang thiết bị y tế, 01 kế toán cao đẳng.

IV.  HƯỚNG PHẤN ĐẤU, PHÁT TRIỂN
1. Quản lý thiết bị y tế qua hệ thống phần mềm hệ thống phù hợp với thời đại.
2. Cập nhật kiến thức về các công nghệ mới trong lĩnh vực thiết bị y tế.
3. Phối hợp đáp ứng vật tư y tế đồng bộ với phát triển kỹ thuật chuyên môn.
 
HÌNH ẢNH PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ