GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHOA CẤP CỨU
 
I./ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Trước năm 2000 phòng cấp cứu lưu là 1 bộ phận của khoa HSTC.
- Từ năm 2000 đến 2008 phòng cấp cứu lưu là một bộ phận của khoa phòng khám cấp cứu.
- Từ năm 2008 Bộ Y Tế ban hành qui chế khoa cấp cứu, Hồi Sức Chống Độc. Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Bà Rịa được thành lập ngày 27 tháng 11 năm 2008.
- Hiện nay: Tổng số nhân lực khoa 69 nhân viên trong đó:
  • Trưởng khoa: BS. CKI Tạ Anh Tuấn.
  • 9 BS điều trị (01 BSCKI nội thần kinh, 01 BS CKI nội hô hấp – lao, 02 BS đa khoa có chứng chỉ nội soi, 4 BS đa khoa) hiện tại có 03 BS đang đi học CKI về da liễu, nội tim mạch, nội tiết.
  • 49 Điều Dưỡng: 01 CNĐD, 09 CN cao đẳng, 05 ĐD có chứng nhận KTV bột, 02 ĐD học chuyên tu BS còn lại 28 ĐD đa khoa hiện nay có 01 ĐD đang đi học CNĐD).
  • 10 Hộ lý.
II./ QUI TRÌNH HOẠT ĐỘNG
- Mỗi tua trực 24/24 bao gồm 02 bác sĩ trực nội, 01 BS ngoại thần kinh, 02 BS ngoại tổng quát, 01 BS liên chuyên khoa (T-M-H, R-H-M).
- Điều dưỡng trực 3 ca 4 kíp.
- Hộ lý trực 16 giờ.
- Bệnh nhân vào khoa được tiếp nhận phân loại tại phòng tiếp đón.
- Bệnh nhân cần theo dõi được nhập khu lưu bệnh, xử trí cấp cứu và làm các xét nghiệm cần thiết, nhập khoa khi cần.
- Bệnh nhân nhẹ được khám cho toa về.
 
III./ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Đảm bảo công tác cấp cứu 24/24.
- Xử trí cấp cứu ổn định chức năng sống cho bệnh nhân Nội khoa, Ngoại khoa và Nhi khoa. Riêng bệnh nhân Sản khoa được cấp cứu tại khoa Sản.
- Khám và điều trị các bệnh về Nội, Nhi khoa.
- Thực hiện công tác cấp cứu ngoại viện 115 và các cấp cứu ngoại viện khác theo kế hoạch của bệnh viện và Sở Y Tế.
- Đảm nhận phòng khám Nội 1, Nội hô hấp tại phòng khám bệnh viện.
- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến theo yêu cầu của tuyến dưới, phòng KHTH.
- Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên đến thực tập tại khoa.
 
IV./ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Từng bước nâng cao hoàn thiện trình độ chuyên môn của hệ thống bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.
- Nếu nhân lực bác sĩ đầy đủ khoa sẽ đảm nhận toàn bộ các công tác cấp cứu bệnh nhân nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa.
- Đảm nhận công tác đào tạo và quản lí hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 toàn tỉnh.
 
HÌNH ẢNH KHOA CẤP CỨU TỔNG HỢP